church  
the Roman Catholic church in Bialowieza
the orthodox church in Bialowieza
a place next to the Roman Catholic church, made by people of Bialowieza
war memorial in front of the orthodox church