Kościół rzymsko-katolicki w Hajnówce
Urząd pocztowy
Telefon
Dworzec PKS w Hajnówce
Parking przed dworcem PKP w Hajnówce
Urząd gminy z biblioteką w Białowieży
Początek ścieżki edukacyjnej Żebra żubra