Mieszkańcy terenów podmokłych puszczy
Urząd gminy z biblioteką w Białowieży
Początek ścieżki edukacyjnej Żebra żubra
Żebra żubra
Kościół rzymsko-katolicki w Białowieży
Cerkiew prawosławna w Białowieży
Kapliczka przed kościołem katolickim, urządzona przez mieszkańców Białowieży