Cerkiew prawosławna w Białowieży
Żebra żubra
Mieszkańcy terenów podmokłych puszczy
Kościół rzymsko-katolicki w Białowieży
Kapliczka przed kościołem katolickim, urządzona przez mieszkańców Białowieży
Bankomat
Kino Żubr