Wejście wschodnie do parku pałacowego
Widok panoramiczny na rozległy park
Stawy u podnóża wzgórza pałacowego
Obelisk upamiętniający polowanie króla Augusta III
Muzeum w parku pałacowym
Żubr, największy ssak lądowy w Europie
Łosica w rezerwacie pokazowym