Łosica w rezerwacie pokazowym
Wejście wschodnie do parku pałacowego
Muzeum w parku pałacowym
Żubr, największy ssak lądowy w Europie
Rankiem: puste drogi w rezerwacie pokazowym
Wejście do rezerwatu ścisłego
Żadne drzewo nie upada nadaremnie