Rankiem: puste drogi w rezerwacie pokazowym
Muzeum w parku pałacowym
Żubr, największy ssak lądowy w Europie
Łosica w rezerwacie pokazowym
Wejście do rezerwatu ścisłego
Żadne drzewo nie upada nadaremnie
Piękno natury