Wejście do rezerwatu ścisłego
Żubr, największy ssak lądowy w Europie
Łosica w rezerwacie pokazowym
Rankiem: puste drogi w rezerwacie pokazowym
Żadne drzewo nie upada nadaremnie
Piękno natury
Obrośnięte mchem drzewa nie są rzadkością