Zimowe miejsce dokarmiania zwierząt
Świeżość i różnorodność
Dzikość w swojej pierwotnej formie
Narewka, rzeka przecinająca Białowieski Park Narodowy
Młoda rodzinka podczas swoich codziennych zajęć
Płotki chroniące żaby przed rozjechaniem na drodze
Geometryczny środek Puszczy Białowieskiej