Młoda rodzinka podczas swoich codziennych zajęć
Dzikość w swojej pierwotnej formie
Narewka, rzeka przecinająca Białowieski Park Narodowy
Zimowe miejsce dokarmiania zwierząt
Płotki chroniące żaby przed rozjechaniem na drodze
Geometryczny środek Puszczy Białowieskiej
Dawno zapomniane tory kolejowe, niegdyś prowadzące do Wiednia i Sankt Petersburga