Płotki chroniące żaby przed rozjechaniem na drodze
Narewka, rzeka przecinająca Białowieski Park Narodowy
Zimowe miejsce dokarmiania zwierząt
Młoda rodzinka podczas swoich codziennych zajęć
Geometryczny środek Puszczy Białowieskiej
Dawno zapomniane tory kolejowe, niegdyś prowadzące do Wiednia i Sankt Petersburga
Znalezione w pobliżu miejsca dokarmiania dla żubrów