Geometryczny środek Puszczy Białowieskiej
Zimowe miejsce dokarmiania zwierząt
Młoda rodzinka podczas swoich codziennych zajęć
Płotki chroniące żaby przed rozjechaniem na drodze
Dawno zapomniane tory kolejowe, niegdyś prowadzące do Wiednia i Sankt Petersburga
Znalezione w pobliżu miejsca dokarmiania dla żubrów
Morze kwiatków