Kilka sklepików w Białowieży
Przy drodze do rezewatu ścisłego
Mała prawosławna kapliczka
Największy sklep w Białowieży, z samoobsługą
Skansen z zabytkowymi zabudowaniami
Obumarłe drzewo - podstawa życia dla tysięcy innych gatunków
Miejsce pamięci 222 zamordowanych mieszkańców Białowieży