Mocno spróchniały pień drzewa
Pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea)
Resztki dębu Jagiełły, przewróconego przez wiatr w 1974 r.
Gra światła w rezerwacie ścisłym
Widok na rezerwat ścisły przez rzekę Narewkę
Zachód słońca nad rezerwatem ścisłym
Zabytkowa brama cerkwi prawosławnej