Zachód słońca nad rezerwatem ścisłym
Gra światła w rezerwacie ścisłym
Mocno spróchniały pień drzewa
Widok na rezerwat ścisły przez rzekę Narewkę
Zabytkowa brama cerkwi prawosławnej
Ofiary pogody na szlaku Żebra żubra
Grzyb śluzowy kipi z gałęzi drzewa