Widok na ols
Żadne drzewo nie upada nadaremnie
Piękno natury
Obrośnięte mchem drzewa nie są rzadkością
Wielopiętrowa naturalna rezydencja ptaków
Świeżość i różnorodność
Dzikość w swojej pierwotnej formie