Widok z wieży widokowej w budynku muzeum na południe
Widok na rezerwat ścisły przez rzekę Narewkę
Wieś Pogorzelce na północ od Białowieży
Muzeum na wzgórzu pałacowym
Widok na grupę dębów z wieży widokowej w budynku muzeum
Świeże ślady scinki wielkich drzew
Stacja kolejki wąskotorowej w Hajnówce